اسکرابر یک دستگاه نظافتی است که علاوه بر شستشوی سطوح همزمان سطح شستشو شده را خشک می کند.

شستشوی سنتی و استفاده از تی امروزه برای مکان های بزرگ و پر رفت و آمد مناسب نیست زیرا بسیار زمان بر است و در خیلی مواقع امکان پذیر نیست و شستشو نیز از کیفیت برخوردار نیست . بهترین گزینه برای چنین مکان هایی استفاده از اسکرابر صنعتی می باشد . اسکرابر صنعتی علاوه بر راحتی در شستشوی سطوح ، کیفیت شستشو را نیز بالا می برد و همین مزایا باعث شده امروزه در مکان های بسیاری شاهد استفاده از این دستگاههای اسکرابر باشیم .

شستشو به روش سنتی دارای یکسری معایب می باشد :

  1. یک نیروی انسانی به روش سنتی در یک ساعت 80 متر مربع را می تواند نظافت کند .
  2. تمیز کردن با تی باعث میشود که جرم درزها از بین نرود .
  3. در تمیز کردن به روش سنتی با تی همیشه رد تی روی زمین باقی می ماند .
  4. سطوحی که با تی تمیز می شود زمان زیادی لازم است تا سطح تمیز شده خشک شود .
  5. با تی تمام آلودگی ها جمع نمی شود بلکه از یک مکان به مکان دیگر انتقال داده می شود .

مزایای شستشوی سطوح با استفاده از دستگاه اسکرابر شامل موارد زیر می باشد .

  1. شستشوی سطوح با اسکرابر می تواند استفاده از نیروی انسانی را کاهش دهد زیرا دستگاه اسکرابر بسته به مدل آن بین 1000 تا 7000 متر مربع را در یک ساعت می تواند نظافت کند .
  2. دستگاه های اسکرابر دارای برس هایی است که جرم درزها را به خوبی از بین می برد .
  3. در شستشو با اسکرابر لازم نیست زمانی برای خشک شدن کف بگذرد در نتیجه زمان زیادی برای نظافت سطوح لازم نیست .
  4. از آنجایی که دستگاه اسکرابر به خوبی سطوح را تمیز می کند دیگر هیچ گاه سطوح کدر نمی شوند .
  5. تمام آلودگی های کف زمین با مکنده ی اسکرابر از روی سطح برداشته می شود .

سرنشین دار

اسکرابرهای سرنشین دارکم صدای  کمپانی فیماپ عملکرد نظافت سطوح متوسط تا بزرگ از 2.000 تا 30.000 مترمربع را با یک مرتبه شارژ تضمین می نمایند .  

Micro

(2.000-4.500 مترمربع)

Small

(2.500-6.500 مترمربع)

compact

(3.500-5.100 متر مربع)

Medium

(4.500-15.000 مترمربع)

Large

(15.000-30.000 مترمربع)

دستی

اسکرابرهای دستی کم صدای کمپانی فیماپ مناسب برای نظافت سطوح دارای چیدمان کوچک تا متوسط (از 50 تا 6.000 مترمربع )

Medium

(3.000-3.750 مترمربع)

Large

(3.000-6.000 مترمربع)